Om behandlingen

Bild: stockxpertcom-id669040-size2.jpgMålsättningen är att snabbt minska smärtan och återställa balansen i kroppen. Efter ett inledande samtal (anamnes) görs olika tester för att klargöra besvärens ursprung. Därefter inleds själva behandlingen som här på Ryggcenter innefattar laserbehandling, stötvågsbehandling (ESWT) massage och manipulation dvs justering av kotornas leder. Laserbehandlingen stärker immunförsvaret och minskar smärtan bl. a genom dess anti-inflammatoriska effekt. Dessa metoder sammantaget har till syfte att omgående minska smärtan samt att återställa rörlighet och balans i kroppen.

                                           
Hur många behandlingar?

Oftast är det tillräckligt med två till fem behandlingar. De akuta besvären släpper och man kan snabbt återgå till sin normala livsföring. Tyvärr har det visat sig att värken och smärtan ibland återkommer efter en tid och man kan finna sig vara tillbaka på "ruta ett". Hur kan detta nu komma sig? Läs mer >>