Bild: NASA-Logo-1-.gif100 år med vibrationsträning

 

En metod med med snart 100 år på nacken med positiva effekter inom träning, rehabilitering och smärtlindring.

 

Vibrationsträning, eller neuromekanisk muskelstimulering är en sedan länge välkänd metod att rehabilitera och träna människor på. I olika former har vibrationsträning och vibrationsterapi faktiskt använts sedan 1910.

 

Till hjälp för rymdfarare och elitidrottare

Under 1960 talet började den tyske professorn Bierman prova metoden mot ledbesvär med goda resultat. Under 1970-talet utvecklades vibrationsträning i det forna Sovjet där man använde metoden inom rymdforskningen men även som ett träningskomplement inom elitidrotten och fysioterapin. I den amerikanska och europeiska rymdforskningen används idag vibrationsträning som ett redskap för att bygga upp bendensitet och muskelmassa under och efter vistelser i viktlöst tillstånd.

 

Forskning och publikationer

Från 1985 och till idag har en mängd vetenskapliga dokument publicerats om de positiva effekterna på människokroppen. I dagsläget finns ca 400 publicerade studier om vibrationsträning och nya rapporter strömmar in från forskning i hela världen.

 

Hur funkar vibrationsträning?>>