Fördelar med vibrationsträning

 

Stärker viktiga muskler

Bild: stockxpertcom-id669040-jpg-9bda0bbd48bc3a2558ee316ed5e3566a.jpgKorrekt träning på vibrationsplatta ger ett kraftigt stimuli till bl.a. de bålstabiliserande musklerna runt buk och i ryggen. När funktionen i dessa viktiga muskler stärks så förbättras balans och koordination samtidigt som ryggen börjar arbeta med sin fulla kapacitet. Effekten blir minskad värk och smärta och ökad motståndskraft mot dagliga påfrestningar. 

   

Befrämjar ledrörligheten

Vid vibrationsträning stegras temperaturen i bindväv och muskler snabbt. Blodcirkulationen blir därmed bättre och rörelseförmågan i lederna ökar. Att stretcha under ett vibrationspass eller strax efteråt är fördelaktigt då de muskler som "jobbar mot", de sk. antagonisterna slappnar av.

 

Ökar välbefinnandet

Liksom vid all annan fysisk aktivitet ökar halten av "lyckohormonet" Serotonin och "stresshormonet" Kortisol sänks. Därför stärker du ditt välbefinnande efter ett träningspass och förbättrar samtidigt din motståndskraft gentemot en stressad livsföring.

 

Bild: stockxpertcom-id369612-size1.jpgBild: stockxpertcom-id456623-size1.jpgBild: stockxpertcom-id1524321-size2.jpg

 

Stärker benvävnaden

Även ett ganska svagt vibrationsstimuli tycks enligt tillgängliga studier ge en ökad bentäthet. Fördelen med träning på vibrationsplatta är att man utan att använda sig av mediciner kan bromsa förloppet vid benskörhet och minska risken för fallskador.

 
Minskar värk och smärta

Sammantaget ger vibrationsträning ökad genomblödning i strukturerna i och runt leden. När ledfunktionen på grund av cirkulationsökningen förbättras minskar ofta den värk och smärta som är relaterad till led-bindväv-muskelkomplexet.

 

Bild: stockxpertcom-id846292-size2.jpg

Rehabilitering efter skador

Problemet vid skador som stukningar, vrickningar, ledbandsskador och lättare muskelbristningar är främst att svullnaden runt skadan i sig ger smärta och försvårar rörligheten. Vibrationsträning ökar cirkulationen, minskar svullnaden och därmed också smärtan. När muskeln arbetar under vibration ökar dess genomblödning mycket kraftigt. Detta rensar ut slaggämnen i muskler och bindväv och bidrar till en snabbare läkning.

 

Bild: Flow-girl.jpg

Effektivt redskap för rehabilitering>>  

Vibrationsplattan VibraCoachTM. Läs mer>>