Kontraindikationer

Bild: stockxpertcom-id733271-size2.jpgNär bör man inte vibrationsträna? 
 

  • Vid graviditet
  • Vid risk för blodpropp
  • Vid hjärtbesvär, by-pass opererade
  • Diabetes och epilepsi
  • Efter nyligen genomförda operationer
  • Vid ledimplantat (höftleder och knäleder) eller metallimplantat (exempelvis pacemaker)
  • Vid infektioner eller feber 

 

I många fall kan du efter konsultation med din läkare ändå träna trots att du finns med under "kontraindikationer"

 

Vilka är biverkningarna?

 

  • Klåda i huden. En ofarlig reaktion som indikerar cirkulationsökning i ytliga kärl.
  • Träningsvärk. Även detta en ofarlig reaktion på hårt muskelarbete. Besvären avtar efter några träningspass

 

 Kan vibrationer vara skadliga?

 

Den forskning som finns idag har inte visat på några skadliga effekter med den utrustning som används vid vibrationsträning. De rapporterade skadorna vid helkroppsvibrationer har som gemensam nämnare frekvenser lägre än 20 hz, eller högre än 50 hz. Amplituden har vid dessa studier också varit betydligt högre än de 1-3 mm som är vanliga vid vibrationsträning. En annan viktig faktor är tiden. De yrkesgrupper som ligger i riskzonen utsätter sig för vibrationer timmar i sträck varje dag under många års tid.